ಬಣ್ಣ

ಮನದ ಬೋಗುಣಿಯ ಅದ್ದಿದ ಕುಂಚದ ಬಣ್ಣ…
ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿದ ಕತ್ತಲಿನ್ನಲ್ಲೂ ಮಿಂಚಿನಾಟವಾಡುವ ಬಣ್ಣ…
ಬದುಕಿನ ಪ್ರತಿ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಾನಾ ಬಣ್ಣ…
ಹೂವಿನ ಲೋಕದೊಳಗೆ ಕನ್ಸಳ್ಳೆಯುವ ಬಣ್ಣ..‌.
ಗಂಭೀರತೆಯ ಸಾರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಘಾಡ ಬಣ್ಣ‌‌‌‌….
ಈ ಭುವಿಯ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ತುಂಬಿರುವ ಬಣ್ಣ…
ಎಷ್ಟು ಸುಂದರ ಈ ಲೋಕ ನೀ ನೋಡ ಅರಳಿಸಿ ಕಣ್ಣ…
ತುಂಬಿ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಸಾರ್ಥಕತೆಯ ಬಣ್ಣ…
ಕಲ್ಪ. ಸಿ.ಎನ್.

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s