ಸೇಹ್ನದ ಕಡಲು

ಯಾಕೀ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ
ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅರ್ಹಳೇ ನಾ?
ಹೇಗೆ ತೀರಿಸಲಿ ನಿನ್ನ ಋಣಾ ನಾ?
ಗೆಳತಿ ಹೇಗೆ ತೀರಿಸಲಿ?
ನಿನ್ನ ಕಂಗಳಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಆ ಕಾಳಜಿಗೆ ತಲೆಬಾಗಲೋ..
ಹಿಡಿದ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ, ಇಟ್ಟಾ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲಿ ನೀನಿದ್ದಿಯೆಂಬ
ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸುವ ಆ ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ಮೌನಿಯಾಗಲೋ…
ಹೇಳು ಗೆಳತಿ ಹೇಗೆ ತೀರಿಸಲಿ ನಿನ್ನ ಋಣಾ ನಾ?
ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಧಾರೆಯೆರೆಯುವ
ಆ ನಿನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಅಭಾರಿಯಾಗಲೋ….
ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸವಿ ಸಾಂಗತ್ಯ ಅರಿಯುವ ಬಗೆ ತಿಳಿಸಿದ
ನಿನ್ನ ನವ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ಮರುಳಾಗಲೋ….
ತಿಳಿಯುತಿಲ್ಲಾ ಗೆಳತಿ,
ನನ್ನ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ…
ತಿಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆ ಮನ, ನಿನ್ನ ಮುಗ್ದ ನಗು ಸೂಸಿ…
ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಗೆಳೆತನದ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ನಾವೇ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯರು
ಎನ್ನುವ ನಿನ್ನ ದೃಢ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲೋ…
ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಗೆಳತಿ ಹೇಗೆ ತೀರಿಸಲಿ ನಿನ್ನ ಋಣಾ ನಾ?

ಕಲ್ಪ. ಸಿ.ಎನ್.

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s